Gekörte Jungböcke (geb. Februar 2018, WK I) aus CAE-unverdachtigem Bestand zu verkaufen.

Ovicap: DE 01 13 002 89224 und DE 01 13 002 89226

Kontakt: Mecklenburger Burenziegenzucht

Hans-Ullrich Hoffmann, 17348 Woldegk

Tel.: 03963 210 648, chu.hoffmann@onlinehome.de