3 Jährlingsböcke zu verkaufen (WK I)

Kontakt: Till & Rene Bremer, Neu Quitzenow

Tel.: 0152 27953240

1 Jährlingsbock zu verkaufen (WK I)

Kontakt: Thomas Kessin, Grambow

Tel.: 0152 08821161